Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
52/TB-PGDĐT08/06/2022Phòng GD & ĐT Phú GiáoDanh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu [...] Tải về
1351/SNV-CCVC14/9/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động đối với viên chức ngành GDĐT Tải về
601/TB-HĐTDVCPhòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào [...] Tải về
1201/TB-HĐTDPhòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo tạm hoãn kiểm tra, sát hạch Vòng 2 đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức [...] Tải về
1042/TB-SGDĐT15/06/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo Nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển [...] Tải về