Trường THCS Bùi Thị Xuân được thành lập theo quyết định số 79/2010/QĐ-UB của  Chủ tịch UBND Huyện Phú Giáo ngày 12/3/2010 và trú đóng tại ấp 2, xã Tân Long, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

wdsd423fsd

435sxdfsdf2

Hiện nay trường có 24 lớp với tổng số học sinh là 755 em.Năm học 2014-2015 được tỉnh Bình Dương công nhận trường kiểm định chất lượng cao, năm học 2016-2017 được công nhận chuẩn quốc gia chu kì II giai đoạn 2016-2021