QUYẾT ĐỊNH “Thành lập Ban kiểm tra, giám sát các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Tên file: QUYET-DINH-KIEM-TRA-GIAM-SAT-DAY-HOC-TRUC-TUYEN-BTX-2021.doc
Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm tra, giám sát các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÙI THỊ XUÂN

Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, Trung học phổ thông và trường có nhiều cấp học;

Thực hiện kế hoạch số 28/KH-THCS ngày 01/2/2021 về kế hoạch dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra, giám sát các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân gồm các thành viên có tên sau:

 

1. Ông Nguyễn Văn Quyê -Hiệu trưởng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung – Phó Hiệu trưởng – Phó trưởng ban
3. Ông Vũ Văn Đoàn – Phó Hiệu trưởng – Phó trưởng ban
4. Ông Lê Khắc Dương – Thông tin dữ liệu – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hà – Thư ký HDSP – Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Ngoan – TTCM – Thành viên
7. Ông Chung Hữu Bình – TTCM – Thành viên
8. Bà Lê Thị Mai Ly – TTCM – Thành viên
9. Bà Hoàng Thị Oanh – TTCM – Thành viên
10. Bà Phan Thị Thành – TTCM – Thành viên
11. Bà Trần Thị Bích Ngọc – TTCM – Thành viên
12. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó CTCĐ – Thành viên

Điều 2. Nội dung: Kiểm tra, giám sát các hình thức dạy học qua internet, truyền hình của Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân các nội dung như sau:

  • Nắm bắt thường xuyên, kịp thời công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh qua internet, truyền hình theo từng bộ môn, theo khối lớp.
  • Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện theo kế hoạch của nhà trường đảm bảo kế hoạch đề ra.
  • Tham mưu các biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.
  • Thống kê báo cáo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch của giáo viên trong nhà trường.

Thời gian làm việc:  từ ngày 01/02/2021 đến khi nào học sinh đi học trở lại

Địa điểm làm việc: Trường THCS Bùi Thị Xuân

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn và các cá nhân có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Hiệu trưởng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *