CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NH 2019-2020

CSVC NHÀ VỆ SINH CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NH 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH, DS PHÂN CÔNG CÁN BỘ,GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC HÈ NH 2018-2019

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2019

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NH 2019-2020
CSVC NHÀ VỆ SINH CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NH 2019-2020
QUYẾT ĐỊNH, DS PHÂN CÔNG CÁN BỘ,GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC HÈ NH 2018-2019
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2019
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.