Hoạt động ngoại khóa hè năm 2022 ( Bến Nhà Rồng và Làng Tre Việt)

Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2022)

Lễ tổng kết NH 2021-2022

Tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)

Công đoàn trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Họp mặt online kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Lễ tổng kết NH 2019-2020

Hoạt động ngoại khóa hè năm 2022 ( Bến Nhà Rồng và Làng Tre Việt)
Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2022)
Lễ tổng kết NH 2021-2022
Tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)
Công đoàn trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Họp mặt online kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
Trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Lễ tổng kết NH 2019-2020
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy