Trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Lễ tổng kết NH 2019-2020

Công tác chuẩn bị chào đón học sinh đi học trở lại của trường THCS Bùi Thị Xuân

CB-GV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN THAM GIA LƠP TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-LEARNING

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VNEDU TEACHER

Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học

Công tác vệ sinh trước ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của trường THCS Bùi Thị Xuân

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức Lễ tổng kết NH 2019-2020
Công tác chuẩn bị chào đón học sinh đi học trở lại của trường THCS Bùi Thị Xuân
CB-GV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN THAM GIA LƠP TẬP HUẤN PHẦN MỀM E-LEARNING
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VNEDU TEACHER
Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học
Công tác vệ sinh trước ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của trường THCS Bùi Thị Xuân
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.