CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

CHI BỘ BÙI THỊ XUÂN ĐẠI HỘI NHIỆM KY 2019-2022

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN-SUỐI TIÊN VÀ BẢO TÀNG BÌNH DƯƠNG

LỊCH PHÂN CÔNG GÁC KIỂM TRA TUẦN 10 NH 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU(Áp dụng từ Tuần 10_NH 2019-2020)

ĐẠI HỘI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN NH 2019-2020

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
CHI BỘ BÙI THỊ XUÂN ĐẠI HỘI NHIỆM KY 2019-2022
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN-SUỐI TIÊN VÀ BẢO TÀNG BÌNH DƯƠNG
LỊCH PHÂN CÔNG GÁC KIỂM TRA TUẦN 10 NH 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU(Áp dụng từ Tuần 10_NH 2019-2020)
ĐẠI HỘI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN NH 2019-2020
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM CB-GV-CNV TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.